Nội dung template thêm dấu ^ vào đầu nội dung
 
Nội dung tin nhắnKết quả: Đúng template Sai template Bắt đầu từ vị trí màu đỏ